arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Wat doet SUTC?

Voor en door de sector

Als uitvoeringsorganisatie namens evofenedex en TLN zet SUTC zich in voor breed gedragen ICT standaarden. Het doel is dat het gehele logistieke systeem digitaal interoperabel is door op een standaard wijze data te delen. Dit doen we door gezamenlijk met bedrijven uit de sector Transport en Logistiek, bedrijven met een logistiek belang én ICT leveranciers actief te werken aan de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van logistieke standaarden. SUTC is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk; een initiatief van TLN, evofenedex en Nederlands Bureau Binnenvaart (NBB), ondersteund door de Topsector Logistiek.

Beheer

SUTC is een beheers- en expertisecentrum voor logistieke ICT standaarden. SUTC beheert alleen standaarden die met medewerking van de sector zijn ontwikkeld zoals de TLN transportopdracht, de e-factuur en het Open Trip Model - OTM. of waarvan het beheer nog niet formeel georganiseerd was zoals de Elektronische Begeleidingsbrief Afval - EBA.

Beheer op strategisch (visie) - tactisch (adoptie) en operationeel (change request) niveau.

Expertisecentrum

Logistiek kent een sterk internationaal karakter en is dienstverlenend aan alle sectoren. Deze factoren en de technologische ontwikkelingen zijn van invloed op de totstandkoming van ICT standaarden en daarom zijn er meerdere ICT standaarden voor verschillende doeleinden zoals bijvoorbeeld TransFollow en iShare

SUTC is het expertisecentrum voor informatie over logistieke ICT standaarden en wil de verbindende factor zijn om met partijen te werken aan verdere optimalisatie van standaarden en het stimuleren van het gebruik zowel nationaal als internationaal. 
Via SUTC zal informatie eenvoudig beschikbaar zijn over op dit moment het OTM, Papierloos Transport
TransFollow en iShare.

Betrokkenheid bij projecten

SUTC is daarnaast nauw betrokken bij verschillende overheidsprojecten in het digitale speelveld om de drempels voor bedrijven om hierbij aan te haken zo laag mogelijk te maken.

Data voor Logistiek

In dit project wordt logistieke data van alle gemeenten in Nederland verzameld op het gebied van venstertijden, milieuzones, gewicht, lengte, breedte en hoogte beperkingen, parkeerplaatsen, voorkeursroutes, gevaarlijke stoffenroutes en laad- en losplaatsen. Doel van het project is om deze informatie te ontsluiten naar alle Transport -en Fleet Management Systemen en zo de planningen efficiënter te maken. 

Ter illustratie rijden vrachtwagens zich nu nog geregeld klem bij bruggen omdat niet alle navigatiesystemen de juiste hoogte in het systeem hebben staan. Omdat de data uit dit project wordt beheert door de wegbeheerders zelf zal deze altijd up-to-date zijn. Daarnaast kan bij evenementen tijdelijk - bijvoorbeeld voor 1 dag - een voorkeursroute aangepast worden en worden vrachtwagens omgeleid.

De data wordt ontsloten in het OpenTripModel format.

Data voor Logistiek

Connected Transport Corridors

Onder de noemer Connected Transport Corridors worden resultaten uit verschillende succesvolle pilots op het gebied van data uitwisseling, konvooi rijden, platoonen, autonome vracht en standaarden geïntegreerd in de logistieke praktijk. Op een aantal veel gebruikte logistieke routes worden vervoerders gestimuleerd om te digitaliseren en data te delen met wegbeheerders en anderen.

Informatieleveranciers geven op basis van deze data-uitwisseling "op maat" snelheids- en route-adviezen en daar waar mogelijk kan prioriteit gegeven worden bij verkeerslichten, zodat de doorstroming verbetert.

De data die gedeeld wordt met boordcomputers van vrachtwagens wordt ontsloten in het OpenTripModel format.

Alle verkeerslichten op groen