arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Beheer- en expertisecentrum voor logistieke standaarden

Standaarden

SUTC draagt zorg voor het beheer en de doorontwikkeling van open logistieke ICT standaarden. Een open standaard is een afspraak die is vastgelegd in documentatie en vrij verkrijgbaar is.

Standaarden in beheer SUTC

De volgende standaarden vallen onder beheer van SUTC:

  • Standaarden ontwikkeld vanuit het initiatief papierloos transport - TLN transportopdracht en e-factuur
  • Elektronische Begeleidingsbrief Afval - EBA
  • Open Trip Model - OTM

 

Standaarden niet in beheer van SUTC

SUTC beheert ze niet, maar zijn wel nauw betrokken bij de ontwikkeling van de volgende standaarden vanuit de relatie met TLN, evofenedex, Beurtvaartadres en het Neutraal Logistiek Informatie Platform van de overheid:

  • TransFollow
  • iSHARE

Ook werkt SUTC op nationaal en internationaal niveau nauw samen met organisaties als GS1, IRU en de ESC met als doel het optimaliseren van het gebruik van ICT standaarden in de logistiek.

Open standaard


SUTC hanteert de uitgangspunten van het Forum Standaardisatie:

  • De benodigde documentatie moet laagdrempelig beschikbaar zijn.
  • Er mogen geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.
  • Er moeten voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens de (door)ontwikkeling van de standaard.
  • De onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie moeten verzekerd zijn.