arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Wat kan SUTC voor u betekenen?

SUTC is van en voor de sector Transport en Logistiek

De Stichting Uniforme Transport Code is in 1986 door de toenmalige voorgangers van evofenedex en TLN opgericht. In 2017 is SUTC in samenwerking met de topsector Logistiek nieuw leven in geblazen als beheer- en expertisecentrum voor logistieke ICT standaarden

Open standaarden

SUTC hanteert de uitgangspunten van het Forum Standaardisatie
- De benodigde documentatie moet laagdrempelig beschikbaar zijn.
- Er mogen geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.
- Er moeten voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens de (door)ontwikkeling van de standaard.
- De onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie moeten verzekerd zijn.

Drempeloos data delen

Transport en Logistiek is een sector met een grote verscheidenheid en veel complexiteit. Het gebruik van ICT systemen is onontbeerlijk is om data te delen tussen bedrijven onderling (B2B),  met eindgebruikers (B2C), met overheden (B2G - G2B) maar ook tussen voertuigen en verkeersmanagement systemen. Door gebruik te maken van standaarden en daarmee zoveel als mogelijk dezelfde 'taal' te spreken is data delen eenvoudiger en efficiënter. Het eindelijke doel SUTC is om drempeloos data delen mogelijk te maken met zo min mogelijk 'klant' specifieke interfaces

Van en voor de sector

Als uitvoeringsorganisatie namens evofenedex en TLN zet SUTC zich in voor breed gedragen ICT standaarden door gezamenlijk met bedrijven uit de sector Transport en Logistiek, bedrijven met een logistiek belang én ICT leveranciers actief te werken aan de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van logistieke standaarden. 

SUTC is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk; een initiatief van TLN, evofenedex en Nederlands Bureau Binnenvaart (NBB), ondersteund door de Topsector Logistiek.

Verhogen data kwaliteit

Het gebruik maken van ICT standaarden en daarmee het verhogen van elektronische uitwisseling van data verhoogd aantoonbaar de datakwaliteit in de sector. Standaarden voorkomen fouten bij handmatige invoer en conversies, betere mogelijkheden om data automatisch te valideren bij ontvangst op foutieve of ontbrekende informatie.